Monthly Archives: July 2012

Julské Alpy

Před červencovými svátky jsme strávili víc jak 10 dní ve slovinských Julských Alpách. Byla to kvalita po všech stránkách, ostatně jako každoročně. Po loňských Roháčích a Malé Fatře, Fagaraši 2010 a Pirinu 2009 pokračujeme v posunu západním směrem. Nějak měkneme, příště dáme zas něco vlakem na východ.